Tầng 2 toà nhà 106/10 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 28 35167549
info@danghung.com.vn

Công ty TNHH Hóa Chất


ĐĂNG HƯNG
TẦM NHÌN

Hướng tới tầm cao chất lượng cho
ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam
SỨ MỆNH

Là nhà phân phối tin cậy trong khu vực Đông Nam Á
với dịch vụ hoàn hảo cho nhà cung cấp và khách hàng

THÔNG TIN HỘI THẢO NĂM 2023 & 2024

Năm 2023
Thời gian Chủ đề Đăng ký
Tháng 1
24 Việc sản xuất hàng tấn HPAPIs: thành công trông như thế nào? Đăng ký tham gia
Tháng 2
8 Seminar về Evonik Health Care Pharma & Nutra Đăng ký tham gia
21 Sản phẩm Evonik Những nguyên liệu vượt trội cho thành công trong Dược phẩm và Thực phẩm chức năng Đăng ký tham gia
Tháng 3
15-16 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
Tháng 4
19 Từ PEG đến rPEGs: Một building blocks nano lipids thế hệ mới độc đáo Đăng ký tham gia
Tháng 5
10 Sản xuất Lipid ở Evonik: Năng lực và cơ sở vật chất Đăng ký tham gia
18 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
23 Tính bền vững của Evonik Health Care - Hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn (Slot 1) Đăng ký tham gia
23 Tính bền vững của Evonik Health Care - Hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn (Slot 2) Đăng ký tham gia
Tháng 6
9 Hội nghị về dược phẩm 2023 Đăng ký tham gia
15 Độ tinh khiết là điều tối quan trọng – Các phương pháp tùy chỉnh để kiểm soát chất lượng vượt trội tại Evonik Đăng ký tham gia
21 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
28 Peptide Cystine thế hệ tiếp theo: Tăng khả năng hòa tan và tối đa hóa hiệu suất nuôi cấy tế bào với cQrex® KC (Slot 1) Đăng ký tham gia
28 Peptide Cystine thế hệ tiếp theo: Tăng khả năng hòa tan và tối đa hóa hiệu suất nuôi cấy tế bào với cQrex® KC (Slot 2) Đăng ký tham gia
Tháng 8
10-11 Ngày học thuật với Evonik Đăng ký tham gia
25 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
30 EUDRAGIT® Master class 1: Danh mục sản phẩm và hiệu quả của nó Đăng ký tham gia
Tháng 9
6 EUDRAGIT®Master class 2:Thiết kế công thức lớp bao Đăng ký tham gia
12-13 Giải pháp vật liệu sinh học tiên tiến để nâng cao hiệu suất của thiết bị y tế Đăng ký tham gia
14 EUDRAGIT® Master class 3:Các vấn đề kỹ thuật thường gặp và giải pháp Đăng ký tham gia
19 Công thức đổi mới cho Y học nano Đăng ký tham gia
22 Hội nghị về dược phẩm 2023 Đăng ký tham gia
28 RESOMER® and LACTEL® Workshop Đăng ký tham gia
Tháng 10
10 Từ vi mô đến khối PLA-PEG nano - copolyme tạo ra các sản phẩm thuốc hạt nano để áp dụng cho các phương thức điều trị mới Đăng ký tham gia
19 Học viện Công thức Evonik: Từ viên nhân đến lớp bao Đăng ký tham gia
Tháng 11
7-8 Đẩy nhanh kỷ nguyên mới về hiệu quả và bền vững của Pharma - Hội nghị chuyên đề ảo về chất xúc tác và xúc tác sinh học Đăng ký tham gia
15 Các hình thức cung cấp thuốc uống tiên tiến: Chìa khóa cho sự chuyển đổi của ngành dược hôm nay và ngày mai Đăng ký tham gia
15 EUDRAGIT® Masterclass Series (Phần 4): Bao phim phóng thích ngay lập tức Đăng ký tham gia
16 Các hình thức cung cấp thuốc uống tiên tiến: Chìa khóa cho sự chuyển đổi của ngành dược hôm nay và ngày mai (ngày 2) Đăng ký tham gia
22 EUDRAGIT® Masterclass Series (Phần 5): Polyme tan trong ruột và phóng thích tại mục tiêu trong đường ruột Đăng ký tham gia
Tháng 12
6 EUDRAGIT® Masterclass Series (Phần 6): Công thức phóng thích kéo dài Đăng ký tham gia
7 Hội nghị tiên tiến EUDRAGIT®  Đăng ký tham gia
Năm 2024
Thời gian Chủ đề Đăng ký
Tháng 3
27 Sản phẩm từ Evonik Health Care – Những nguyên liệu vượt trội cho sản xuất Dược phẩm và Thực phẩm chức năng info@danghung.com.vn

Hoặc

THÔNG TIN NGÀNH DƯỢC

Cục Quản Lý Dược

Ngân Hàng Dữ Liệu Ngành Dược

Copyright © 2021 Công ty TNHH Hóa Chất Đăng Hưng
Mã số thuế doanh nghiệp: 0304207013 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/01/2006

Công ty TNHH Hóa Chất


ĐĂNG HƯNG

TẦM NHÌN

Hướng tới tầm cao chất lượng cho

ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam

SỨ MỆNH

Là nhà phân phối tin cậy trong khu vực Đông Nam Á

với dịch vụ hoàn hảo cho nhà cung cấp và khách hàng

THÔNG TIN HỘI THẢO NĂM 2023

Năm 2023
Thời gian Chủ đề Đăng ký
Tháng 1
24 Việc sản xuất hàng tấn HPAPIs: thành công trông như thế nào? Đăng ký tham gia
Tháng 2
8 Seminar về Evonik Health Care Pharma & Nutra Đăng ký tham gia
21 Sản phẩm Evonik Những nguyên liệu vượt trội cho thành công trong Dược phẩm và Thực phẩm chức năng Đăng ký tham gia
Tháng 3
15-16 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
Tháng 4
19 Từ PEG đến rPEGs: Một building blocks nano lipids thế hệ mới độc đáo Đăng ký tham gia
Tháng 5
10 Sản xuất Lipid ở Evonik: Năng lực và cơ sở vật chất Đăng ký tham gia
18 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
23 Tính bền vững của Evonik Health Care - Hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn (Slot 1) Đăng ký tham gia
23 Tính bền vững của Evonik Health Care - Hành trình hướng tới một tương lai xanh hơn (Slot 2) Đăng ký tham gia
Tháng 6
9 Hội nghị về dược phẩm 2023 Đăng ký tham gia
15 Độ tinh khiết là điều tối quan trọng – Các phương pháp tùy chỉnh để kiểm soát chất lượng vượt trội tại Evonik Đăng ký tham gia
21 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
28 Peptide Cystine thế hệ tiếp theo: Tăng khả năng hòa tan và tối đa hóa hiệu suất nuôi cấy tế bào với cQrex® KC (Slot 1) Đăng ký tham gia
28 Peptide Cystine thế hệ tiếp theo: Tăng khả năng hòa tan và tối đa hóa hiệu suất nuôi cấy tế bào với cQrex® KC (Slot 2) Đăng ký tham gia
Tháng 8
10-11 Ngày học thuật với Evonik Đăng ký tham gia
25 EUDRAGIT® Workshop Đăng ký tham gia
30 EUDRAGIT® Master class 1: Danh mục sản phẩm và hiệu quả của nó Đăng ký tham gia
Tháng 9
6 EUDRAGIT®Master class 2:Thiết kế công thức lớp bao Đăng ký tham gia
12-13 Giải pháp vật liệu sinh học tiên tiến để nâng cao hiệu suất của thiết bị y tế Đăng ký tham gia
14 EUDRAGIT® Master class 3:Các vấn đề kỹ thuật thường gặp và giải pháp Đăng ký tham gia
19 Công thức đổi mới cho Y học nano Đăng ký tham gia
22 Hội nghị về dược phẩm 2023 Đăng ký tham gia
28 RESOMER® and LACTEL® Workshop Đăng ký tham gia
Tháng 10
10 Từ vi mô đến khối PLA-PEG nano - copolyme tạo ra các sản phẩm thuốc hạt nano để áp dụng cho các phương thức điều trị mới Đăng ký tham gia
19 Học viện Công thức Evonik: Từ viên nhân đến lớp bao Đăng ký tham gia
Tháng 11
7-8 Đẩy nhanh kỷ nguyên mới về hiệu quả và bền vững của Pharma - Hội nghị chuyên đề ảo về chất xúc tác và xúc tác sinh học Đăng ký tham gia
15 Các hình thức cung cấp thuốc uống tiên tiến: Chìa khóa cho sự chuyển đổi của ngành dược hôm nay và ngày mai Đăng ký tham gia
15 EUDRAGIT® Masterclass Series (Phần 4): Bao phim phóng thích ngay lập tức Đăng ký tham gia
16 Các hình thức cung cấp thuốc uống tiên tiến: Chìa khóa cho sự chuyển đổi của ngành dược hôm nay và ngày mai (ngày 2) Đăng ký tham gia
22 EUDRAGIT® Masterclass Series (Phần 5): Polyme tan trong ruột và phóng thích tại mục tiêu trong đường ruột Đăng ký tham gia
Tháng 12
6 EUDRAGIT® Masterclass Series (Phần 6): Công thức phóng thích kéo dài Đăng ký tham gia
7 Hội nghị tiên tiến EUDRAGIT®  Đăng ký tham gia
Năm 2024
Thời gian Chủ đề Đăng ký
Tháng 3
27 Sản phẩm từ Evonik Health Care – Những nguyên liệu vượt trội cho sản xuất Dược phẩm và Thực phẩm chức năng info@danghung.com.vn

Hoặc

THÔNG TIN NGÀNH DƯỢC

Cục Quản Lý Dược

Ngân Hàng Dữ Liệu Ngành Dược

Copyright © 2021 Công ty TNHH Hóa Chất Đăng Hưng
Mã số thuế doanh nghiệp: 0304207013 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/01/2006