Tầng 2 toà nhà 106/10 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 28 35167549
info@danghung.com.vn

Công ty TNHH Hóa Chất


ĐĂNG HƯNG
TẦM NHÌN

Hướng tới tầm cao chất lượng cho
ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam
SỨ MỆNH

Là nhà phân phối tin cậy trong khu vực Đông Nam Á
với dịch vụ hoàn hảo cho nhà cung cấp và khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

a) Mục đích thu thập thông tin

Khách hàng có quyền vào webside công ty chúng tôi để liên hệ và cung cấp các thông tin xác thực về tên công ty, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email, …. Các thông tin này là hoàn toàn tự nguyện nhằm mục địch để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ yêu cầu khách hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Liên lạc và gửi các thông tin theo yêu cầu của khách hàng đã nhận qua website

– Thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp trên web chỉ được cung cấp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu

Công ty không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích nêu trên

 c) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu xóa bỏ hoặc theo qui định mới của công ty.

 d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Bộ phận hỗ trợ Kinh doanh

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Hóa Chất Đăng Hưng

Lầu 2, Tòa nhà 106/10 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Số điện thoại: 028-3517546 – Fax: 028-35167550

Email: info@danghung.com.vn

 f) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gởi yêu cầu về email info@danghung.com.vn

DESIGN FOR MOBLIE

Công ty TNHH Hóa Chất


ĐĂNG HƯNG

TẦM NHÌN

Hướng tới tầm cao chất lượng cho

ngành sản xuất dược phẩm Việt Nam

SỨ MỆNH

Là nhà phân phối tin cậy trong khu vực Đông Nam Á

với dịch vụ hoàn hảo cho nhà cung cấp và khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN

a) Mục đích thu thập thông tin

Khách hàng có quyền vào webside công ty chúng tôi để liên hệ và cung cấp các thông tin xác thực về tên công ty, họ tên người liên hệ, số điện thoại, email, …. Các thông tin này là hoàn toàn tự nguyện nhằm mục địch để chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ yêu cầu khách hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Liên lạc và gửi các thông tin theo yêu cầu của khách hàng đã nhận qua website

– Thông tin cá nhân khách hàng đã cung cấp trên web chỉ được cung cấp đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu

Công ty không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích nêu trên

 c) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu xóa bỏ hoặc theo qui định mới của công ty.

 d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Bộ phận hỗ trợ Kinh doanh

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Hóa Chất Đăng Hưng

Lầu 2, Tòa nhà 106/10 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Số điện thoại: 028-3517546 – Fax: 028-35167550

Email: info@danghung.com.vn

 f) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gởi yêu cầu về email info@danghung.com.vn